štvrtok, 20 jún 2019

Práca a certifikáty

MS plast pre vás:

* vypracuje cenovú ponuku
* urobí demontáž starých okien
* zabezpečí odvoz a likvidáciu starých okien a stavebného odpadu
* zrealizuje montáž nových okien
* v prípade potreby urobí pozáručný a samozrejme aj záručný servis

 Získané vyhlásenia: