pondelok, 19 november 2018

Náš kolektív

Na výrobe a montáži pracuje päť kvalitne vyškolených ľudí, ktorí túto prácu robia s nadšením
a záujmom učiť sa nové veci. MS plast je pre vás zárukou použitia najnovších technológií v našom
obore.