štvrtok, 20 jún 2019

sklo JASKLO

Zvýšenie tepelne izolačnej schopnosti dvojskiel je možné docieliť dvoma odlišnými cestami. 

Jednou z nich je náhrada vzduchu v priestore medzi tabulami skla plynom, ktorý má nižšiu tepelnú vodivosť než vzduch.
V priemyselnom meradle sa najviac osvedčil a je bežne používaný argón.
Priemyslovo bolo zároveň overované použitie kryptónu alebo xenónu,
ktoré vykazujú ešte lepšie tepelne izolačné účinky. Ale vzhľadom k obtiažnosti ich získavania z atmosféry a relatívne vysokej cene
sa od ich používania upustilo a bežne sa používa argón, ktorý sa ponúka aj ako lacný vedľajší produkt zváračského priemyslu.